Evenement organiseren

Taal- en cultuurverschillen vormen een grensbelemmering op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Door onderlinge uitwisseling maken jongeren spelenderwijs kennis met de buren, met elkaars taal en cultuur. Hierdoor vervagen grenzen. Daarom ondersteunt het ministerie van BZK in samenwerking met de buurlanden grensoverschrijdende jeugdevenementen op het gebied van sport en cultuur.

Met evenementen over de landsgrenzen heen vraagt BZK aandacht voor de taal en cultuur van onze buurlanden. Ook helpen de evenementen mee aan het wegnemen van grensbarrières. Hierdoor kijken jongeren ook over de grens voor een studie, stage of werk.

Ondersteuningsmogelijkheden

Het ministerie kan evenementenorganisaties op verschillende manieren ondersteunen. Evenementen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, door bijvoorbeeld met promotie- en campagnemateriaal tijdens evenementen aandacht te schenken aan de taal of cultuur van onze buurlanden.

Voor wie?

“Onbegrensd” richt zich op grensoverschrijdende jongerenevenementen op het gebied van sport en cultuur. Op deze evenementen ontmoeten Nederlandse, Duitse en of Vlaamse jongeren uit de grensregio elkaar. Het gaat hierbij specifiek om jongeren tussen de 10 en 20 jaar.

Mogelijkheden voor uw evenement

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw evenement? Stuur ons dan een e-mail via onbegrensd@minbzk.nl. We helpen u graag verder.