Aanvraagperiode subsidie jongerenevenementen gestart!

Sinds 1 juli staat de subsidieregeling jongerenevenementen weer open. Doordat er dit voorjaar minder evenementen door konden gaan, is het subsidieplafond voor het najaar verhoogd tot €50.000,- per kwartaal. Daarnaast is er een extra aanvraagperiode toegevoegd om aanvragers meer mogelijkheden te bieden voor het aanvragen van subsidie. Goed nieuws dus!

Aanvraagperiode:

Voor evenementen in het 3e kwartaal geldt eenmalig een aanvraagtermijn tot 31 juli.

Voor evenementen in het 4e kwartaal kan t/m 30 september een aanvraag worden ingediend.

Meer informatie over het organiseren vindt u hier. Het aanvraagformulier voor de subsidieregeling kunt u via deze link downloaden.