Jongerenevenementen in tijden van Corona

Door de coronacrisis zijn grenzen en grensoverschrijdende ontmoetingen en jongerenevenementen opeens in een ander daglicht komen te staan. Veel van de in de eerste helft van 2020 geplande grensoverschrijdende jongerenevenementen, waarvoor in het kader van het programma ‘Onbegrensd’ subsidie is aangevraagd, hebben vanwege Covid-19 gerelateerde maatregelen geen doorgang kunnen vinden.

Het kabinet heeft onlangs besloten dat in ieder geval tot 1 september 2020 er geen grote (vergunningsplichtige) evenementen mogen worden georganiseerd. Voor sommige (buiten)activiteiten is inmiddels wel weer meer ruimte.

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de situatie rondom het reizen naar en regels in buurlanden.

Het doel van het programma Onbegrensd, elkaar ontmoeten en zo elkaars taal en cultuur ook beter leren kennen, staat in deze crisis nog steeds overeind. Voor de tweede helft van dit jaar zal de subsidieregeling daarom worden gecontinueerd. Bij fysieke evenementen zullen uiteraard de in de desbetreffende landen of regio’s geldende maatregelen in acht moeten worden genomen. We begrijpen dat dit bij het plannen onzekerheid met zich mee kan brengen. De nieuwe situatie vraagt daarom om inventieve en creatieve oplossingen.

We doen daarom een oproep aan alle organisatoren van de jongerenevenementen om met creatieve voorstellen te komen, waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat jongeren uit de grensregio’s elkaar (als)nog kunnen ontmoeten. Als het evenement wordt georganiseerd in een periode dat fysieke ontmoeting in groten getale voor deze doelgroep geen optie is, is er misschien een digitaal alternatief denkbaar. Jongeren werken nu reeds veel met online lesmateriaal, gamen met elkaar online et cetera. Te denken valt bijvoorbeeld aan online buurtaalwedstrijden, online samen musiceren, online sportwedstrijden of online cultuurevenementen.

De binnenkort gewijzigde subsidieregeling van het programma Onbegrensd biedt niet alleen de mogelijkheid voor ondersteuning van fysieke evenementen, maar ook van niet-fysieke evenementen. We zien uit naar uw creatieve ideeën en voorstellen!

Wijziging subsidieregeling jongerenevenementen in de maak

Er wordt nu gewerkt aan een wijziging van de huidige halfjaarlijkse periodes waarin subsidie kan worden aangevraagd voor grensoverschrijdende jongerenevenementen. Van de organisatoren hebben we signalen ontvangen dat de termijnen van de regeling niet goed aansluiten op het tijdspad van de voorbereidingen van de jongerenevenementen. Om de organisatoren tegemoet te komen, wordt gewerkt aan een wijziging van de subsidieregeling, waarbij per kalenderkwartaal een aanvraag kan worden ingediend voor een evenement in het daaropvolgende kalenderkwartaal. Vanaf 1 juli zal deze nieuwe regeling in dienst treden.

De subsidieregeling wordt deze maand gewijzigd, waardoor er voor het 3e kwartaal eenmalig een aanvraagtermijn tot 31 juli geldt. Het aanvraagformulier voor de subsidieregeling kunt u via deze link downloaden.

Voor het 4e kwartaal kan vanaf 1 juli t/m 30 september een aanvraag worden ingediend. In het voorjaar hebben slechts enkele evenementen doorgang weten te vinden, waardoor het subsidieplafond nu wordt verhoogd naar €50.000,- per kwartaal.

De aangepaste regeling wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Voor de inhoudelijke voorwaarden, die niet veranderen, verwijzen we naar de eind vorig jaar gepubliceerde regeling.