Aankondiging: subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen in werking

Wilt u in 2020 een grensoverschrijdend evenement voor jongeren in de grensregio organiseren? Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen in werking. Via deze regeling kunnen vanuit het programma ‘Onbegrensd’ subsidies worden verstrekt voor evenementen op het gebied van sport en cultuur, waarbij Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen. Nieuw is dat door middel van deze regeling nu ook subsidies kunnen worden verstrekt aan een provincie, gemeente, waterschap op openbaar lichaam. Er zijn voor 2020 twee aanvraagperiodes vastgesteld:

- de periode van 1 tot en met 31 januari 2020, indien het evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd plaatsvindt in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2020;

- de periode van 1 tot en met 31 juli 2020, indien het evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd plaatsvindt in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020.

In totaal is er voor 2020 €150.000,- beschikbaar gesteld, voor beide halfjaarlijkse periodes geldt een subsidieplafond van € 75.000,–.

De aanvragen worden in volgorde van datum van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen. Hier vindt u meer informatie over de subsidieregeling.

Wij zien graag nieuwe subsidieaanvragen tegemoet!

Voor vragen over de regeling of het programma Onbegrensd stuur een mail naar: onbegrensd@minbzk.nl