Grensoverschrijdend symposium Dorp zoekt trekkers!

Welke rol is er voor jongeren in de Euregio weggelegd om hun dorp vitaal te houden? Die vraag stond centraal tijdens het vijfde symposium van het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa op 11 oktober.

Dorp zoekt trekkers

In de Gesamtschule Forstgarten in de stad Kleve werden 90 deelnemers verwelkomt voor het grensoverschrijdend symposium Dorp zoekt trekkers. Een groep leerlingen van de school nam deel aan het symposium, samen met actieve jongeren en professionals uit de grensregio. Zij werden welkom geheten door de schooldirecteur en de loco-burgemeester van Kleve. In de daarop volgende videoboodschap van staatsecretaris Knops gaf hij de boodschap mee “Er is weinig mooier dan jongeren die zich bezig houden met de toekomst van hun dorp”. Daarbij haalde hij sprekende voorbeelden aan uit zijn eigen woonomgeving. Korrie Melis en Hilde Wierda, onderzoekers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, schetsten een beeld hoe jongeren in de grensregio de leefbaarheid in hun dorp waarderen. Daarna verspreidden de deelnemers zich over de ‘markt van initiatieven’. In 9 workshops en 5 activiteiten op het Dorpsplein werden succesvolle voorbeelden gepresenteerd over hoe jongeren betrokken worden bij hun dorp. Dat varieerde van een Hackaton in Weststellingwerf,  een sportieve strijd tussen de dorpen van Horst aan de Maas tot een escaperoom in een vrachtwagen van de provincie Gelderland. Geïnspireerd door al deze voorbeelden werd tot slot aan de aanwezige jongeren gevraagd om zelf ook met ideeën te komen. De winnaar van deze ‘Battle of ideas’ - Melina Hanhart van het Goethe Instituut - mag mee naar het European Youth Parliament dat begin november in Spanje wordt gehouden. Alle verzamelde ideeën gaan mee in haar koffer.

Het Kabinet wil uitwisseling van ervaringen over de grens via Euregionale jongerenevenementen stimuleren. De uitwisseling heeft volop plaatsgevonden in Kleve, mede dankzij de ondersteuning die het ministerie bood vanuit het programma Onbegrensd.