De Mach-mit-Mobil rijdt weer door het land!

Vanaf deze week rijdt de Mach-mit-Mobil weer door het hele land! De enthousiaste medewerkers van de Mach-mit-Mobil bezoeken weer veel scholen en ROC’s om te vertellen over de Duitse taal, het land en alle voordelen die kennis van de Duitse taal en cultuur later met zich meebrengen op de arbeidsmarkt.

Beeld: ©www.machmit.nl / www.machmit.nl

In samenwerking met de scholen laten de enthousiaste medewerkers de leerlingen kennis maken met de Duitse taal en cultuur door leuke activiteiten en projecten. Deze toer is mede mogelijk gemaakt door het programma Onbegrensd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programma ondersteunt evenementen in de grensregio's.