The making of een logo

Bij het programma “Onbegrensd” hoort een mooi en herkenbaar logo dat tijdens de Grenslandconferentie op 9 mei in Venlo is gepresenteerd. Jongeren tussen de 12 en 20 jaar hebben meegeholpen dit logo te ontwikkelen. Dat deden ze tijdens brainstorm- en ontwerpsessies.

©Ministerie BZK

In totaal zijn er twee van deze Design Labs en twee focusgroepen gehouden. Tijdens de eerste sessie is er met een groep jongeren tussen de 12 en 16 jaar vooral visueel aan het nieuwe logo gewerkt. Jongeren kregen daarbij de vraag om hun associatie met de “grens” te tekenen. Daar kwamen vooral tekeningen met stippellijnen en scheidslijnen uit. Toch werd er ook gekozen voor hartelijke woorden, zoals “welkom” en “elkaar begroeten”. Bij de tweede groep jongeren tussen de 17 en 20 jaar stond vooral het “waar ontmoeten (jongeren) elkaar” centraal. In deze sessie werden (scheids)lijnen, landen en drielandenpunten getekend.

Bewustwording creëren

Het programma “Onbegrensd” wil bewustwording bij jongeren creëren over taal- en cultuurverschillen die een belemmering vormen voor de arbeidsmarkt en onderwijs in de grensregio. Sport- en cultuurevenementen over de landsgrenzen heen zijn een goed middel om jongeren met de buurlanden in contact te brengen om deze barrière te verkleinen.

©Ministerie BZK
©Ministerie BZK