Meertaligheid op de basisschool

Maak samen een gedicht waarin verschillende talen worden gebruikt. Dat kregen leerlingen van basisscholen uit het Duitse Georgsdorf en het Nederlandse Dalerveen als opdracht tijdens een euroregionale bijeenkomst op 19 maart. Het werd een ware inspiratieochtend voor meertaligheid.

©Ministerie BZK

De leerlingen weden begeleid door Pabo-studenten van de Nederlandse Stenden Hogeschool. Deze school werkt met het project “Vroege buurtaal” al een aantal jaar actief aan het bevorderen van vroeg taalonderwijs op basisscholen.

Geen taalbarrière

De communicatie tussen de basisscholieren was geen probleem, omdat de Duitse kinderen al Nederlands en de Nederlandse kinderen naast Engels, Frans en Drents ook Duits op school krijgen. Er ontstonden deze ochtend niet alleen prachtige gedichten, maar ook prille vriendschappen. Bij vertrek van de Duitse bus met kinderen moest een Nederlands meisje huilen. De juf troostte haar met de belofte dat de school binnenkort bij de nieuwe Duitse vrienden op bezoek gaat: Dan kunnen jullie verder spelen.'

Interreg-subsidies

Door het grote succes en de creatieve resultaten is er inmiddels een netwerk ontstaan van basisscholen die aan dit project meedoen. Het project is mogelijk door Interreg-subsidies via de Eems-Dollard Regio en de provincie Drenthe.