Achtergrondinformatie

Taal- en cultuurverschillen vormen een grensbelemmering voor onder meer onderwijs en arbeid. Onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) uit 2016 wijst uit dat taal- en cultuurverschillen het meest als grensbarrière worden genoemd. Bewoners in de grensstreek kijken door deze verschillen niet zo snel over de grens voor school, stages of werk. Hoe kleiner de kennis van de buurtaal en cultuur, hoe groter de grensbarrière.

Spelenderwijs kennismaken

Door jongeren uit te wisselen via gezamenlijke sport- en cultuurevenementen, maakt de jeugd spelenderwijs kennis met de buren, elkaars taal en cultuur. Hierdoor vervagen grenzen. Daarom is het ministerie van BZK samen met de buurlanden het programma “Onbegrensd” gestart. Zo ondersteunt BZK sport- en cultuurevenementen die aandacht vragen voor taal- en cultuurverschillen. Op deze website leest u meer over dit project.